Spotkanie pełnomocników wyborczych w Witaszycach

W gościnnych progach pałacu w Witaszycach odbyło się spotkanie pełnomocników wyborczych okręgu kalisko-leszczyńskiego. Rozmawialiśmy o przygotowaniach do wyborów w poszczególnych powiatach oraz bieżących sprawach struktur Prawa i Sprawiedliwości. Plan działań na następne tygodnie jest przepełniony różnorodnymi inicjatywami. Każdy dzień to nasza solidna praca z ludźmi i dla ludzi.

3417

Czytaj więcej...

O wartościach podczas kuratoryjnej konferencji

W ostatnich dniach wygłosiłem prelekcję podczas warszawskiej konferencji organizowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z cyklu: „Szkoła wspólnotą wychowującą i kształcącą dla Niepodległej”. Temat przewodni brzmiał: „Wychowanie ku wartościom jako nieustające wyzwanie i zadanie szkoły”. Zostałem poproszony o przedstawienie wykładu pt. „Wychowanie patriotyczne nieustającym wyzwaniem i zadaniem szkoły. Patriotyzm w historii, w dniu dzisiejszym i patriotyzm jutra”.Podczas swojego wystąpienia mówiłem o szeroko pojętym patriotyzmie, przedstawiałem konkretne przykłady inicjatyw realizowanych w ostrowskiej Szkole Podstawowej nr 9 oraz zaprezentowałem działania Senatu RP w kontekście roku niepodległej.

3412

Czytaj więcej...

Spotkanie z Ambasadorem Meksyku

W Senacie odbyło się moje spotkanie z Ambasadorem Meksyku panem Alejandro Negrín. Panu Ambasadorowi podczas spotkania towarzyszył pan Pablo Lozano, Zastępca Szefa Misji. Spotkanie dotyczyło zorganizowania w Senacie wydarzeń związanych z 90-leciem nawiązania dyplomatycznych stosunków polsko-meksykańskich. Jako przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Meksykańskiej na prośbę Wicemarszałka Senatu prof. Michała Seweryńskiego jestem odpowiedzialny za organizację Dnia Polsko-Meksykańskiego w związku z tą rocznicą. Podczas spotkania ustaliliśmy wstępny harmonogram uroczystości, które odbędą się w październiku. Wydarzeniom będzie najprawdopodobniej towarzyszyła wystawa "Meksyk - Polska. Budowanie wspólnej drogi". Zaprosiłem również pana Ambasadora do odwiedzenia Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego. Wizyta już niebawem.

3400

Czytaj więcej...