Projekt Naukobus

Nauka poprzez zabawę! Taka zasada przyświecała podczas dwudniowych animacji, które miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Szkole Podstawowej w Mikstacie. Uczniowie mogli eksperymentować i poznawać tajniki ludzkiego mózgu, a to wszystko zgodnie z hasłem przewodnim „Umysł przyłapany”. Jestem bardzo zadowolony, że projekt Naukobus, realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik, po raz pierwszy zawitał do południowej Wielkopolski. Największą radość sprawił mi widok uśmiechów na twarzach najmłodszych. Blisko tysiąc uczniów mogło wykonywać bardzo ciekawe doświadczenia przy piętnastu stanowiskach, które zostały rozlokowane w sali gimnastycznej.

2814

Czytaj więcej...

XI Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej w Przygodzicach

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach odbył się XI Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej pod hasłem „Młodzi Świętemu Janowi Pawłowi II”. Pamięć o naszym Papieżu, jego nauczanie i przykład życia są ciągle aktualne, co znalazło odzwierciedlenie w formie oraz treściach  tegorocznego konkursu. Już od wczesnych godzin porannych zapanowała atmosfera przepełniona radością, szczęściem, natchnieniem oraz walką, by jak najlepiej, jak najmocniej przekazać innym to, co gra w duszy młodym ludziom. Prezentacjom poszczególnych uczestników przysłuchiwało się profesjonalne jury.

2820

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Konferencja Komunalna w Ostrowie Wielkopolskim

„Innowacyjny Samorząd Ostrowa Wielkopolskiego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk na arenie międzynarodowej” to tytuł dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Komunalnej, która miała miejsce w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas konferencji aktywnie uczestniczyłem w bloku tematycznym dotyczącym aktywnej polityki społecznej. W wystąpieniu „Siła organizacji pozarządowej w kreowaniu polityki społecznej w środowisku lokalnym” scharakteryzowałem działalność Stowarzyszenia „Ludzie dla ludzi”, które założyłem pięć lat temu. Podkreśliłem ważną kwestię szkoleń, których powinno być więcej. Mają one na celu aktywizację lokalnej społeczności do organizowania różnego rodzaju inicjatyw i realizowaniu projektów. Podczas konferencji rozmawialiśmy również o tematyce związanej z „Smart City”. Omawialiśmy kwestie dotyczące innowacyjnej gospodarki komunalnej, która ma budować zrównoważony rozwój miasta. Pozostali prelegenci poruszyli problematykę aktywnej polityki społecznej, działań samorządu mające na celu kompleksową modernizację miasta oraz budowy zrównoważonego rozwoju miasta. Konferencja była współorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasadę Szwecji.

2825

Czytaj więcej...

Spotkanie z rolnikami w Gorzycach Wielkich

W sali wiejskiej w Gorzycach Wielkich odbyło się spotkanie z rolnikami zorganizowane przez ARiMR, KRUS, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Państwową Straż Pożarną. Podczas tego spotkania reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski, który w moim imieniu przybliżył wszystkim uczestnikom spotkania ofertę biura senatorskiego, omówił problematykę spraw, z jakimi zgłaszają się obywatele. Podczas spotkania poruszano temat zmian w obowiązujących przepisach prawa, ubezpieczenia oraz świadczenia realizowane przez KRUS oraz BHP w rolnictwie. Przedstawiciel ARiMR omówił zaliczki, aktualne i planowane programy pomocowe, terminowość zgłoszeń zmian ilości zwierząt w gospodarstwie. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił zasady zabezpieczenia gospodarstw przed ASF oraz ptasią grypą. Scharakteryzowano również zagrożenia pożarowe w gospodarstwie rolnym oraz niebezpieczeństwa wynikające z kontaktu organizmu ludzkiego z tlenkiem węgla.

2836

Czytaj więcej...