Projekt „Jedz i żyj zdrowiej” podsumowany

W Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim został podsumowany projekt „Jedz i żyj zdrowiej” realizowany przez Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”. Beneficjentami byli uczniowie klas IV ostrowskich szkół podstawowych.  W czasie ostatniego spotkania przedstawiciele ostrowskich szkół mogli sprawdzić zdobyte wiadomości. Z podanych produktów żywnościowych uczniowie przygotowali zdrowe kanapki. Trudność polegała na tym, że musieli wybierać z bogato zastawionego stołu, na którym znalazły się nie tylko zdrowe produkty. Uczestnicy wspierani przez specjalistkę do spraw żywienia doskonale poradzili sobie z tym zadaniem, po czym z wielkim apetytem skonsumowali swoje „dzieła”. Uczniowie wykazali się dużą pracowitością, gdy  podczas zajęć z dietetykiem przygotowali piramidy zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej. Układanie puzzli, tematycznie związanych z piramidami zdrowia, nie sprawiło żadnych problemów. Podczas spotkania podsumowującego realizację zadania reprezentowała mnie asystentka Karolina Winiecka, która pogratulowała dzieciom ogromnej wiedzy i dużego zaangażowania w wykonywaniu poszczególnych zadań, a koordynatorom realizacji tego profilaktycznego programu. 

3024

Czytaj więcej...

Podziękowania od Marszałka wręczone

Miałem ogromny zaszczyt wręczyć nauczycielom, którzy sprawdzali prace konkursowe w senackim konkursie „Hejter, haker, e-obywatel”, podziękowania od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Konkurs został ogłoszony w październiku. Organizatorem konkursu był Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, któremu mam przyjemność przewodniczyć. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków. Zadaniem uczestnika było napisanie pracy pisemnej, której treść odpowiada tematowi konkursu. Tekst nie mógł zawierać więcej niż 1800 znaków. Komisja konkursowa, w której skład wchodzili członkowie senackiego zespołu oraz nauczyciele wyłoniła z prawie czterystu prac dwadzieścia najlepszych. Lista laureatów została opublikowana na stronie internetowej: http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/konkurs-hejter-hacker-e-obywatel/

2974

Czytaj więcej...

Król ludu Mondoli w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski odwiedził wyjątkowy gość - Jego Eminencja Król ludu Mondoli dr Andrew Ekoka Molindo z Kamerunu. Podczas wizyty obecna była również Mirosława Etoga, Konsul Honorowej RP w Kamerunie. Warto zaznaczyć, że pani konsul urodziła się przy ulicy Raszkowskiej w Ostrowie i jak sama powiedziała od czasu do czasu odwiedza swoje rodzinne miasto. Podczas spotkania w Forum Synagoga rozmawiano na temat postaci kaliszanina Stefana Szolca-Rogozińskiego oraz ostrowianina Klemensa Tomczeka oraz ich działalność w Afryce w drugiej połowie XIX wieku. Podróżnicy prawie sto pięćdziesiąt lat temu dotarli do Kamerunu, gdzie prowadzili badania nieznanych terenów i mieszkali wśród ludu Mondoli. W moim imieniu w spotkaniu brała udział asystentka Karolina Winiecka.

2982

Czytaj więcej...

Kongres Szkół Polonijnych we Francji

Spotkania z nauczycielami polonijnymi, udział w kongresie szkół polonijnych i licznych warsztatach dotyczących nauczania i dwujęzyczności oraz spotkanie z Ambasadorem Polski we Francji to główne punkty trzydniowej wizyty w Paryżu.

2967

Czytaj więcej...