Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Lewkowie

Występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lewkowie rozpoczął obchody Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie nauczycieli mianowanych i wręczenie im aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Okolicznościowe nagrody przyznał wyróżnionym pedagogom wójt gminy. W moim imieniu serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom złożyła asystentka Karolina Winiecka. Ponadto na ręce wszystkich dyrektorów placówek oświatowych gminy Ostrów Wielkopolski przekazała okolicznościowe listy, dziękując tym samym za codzienny trud wychowania młodego pokolenia. Gminny Dzień Edukacji Narodowej umilił występ zespołu Traditional Dixieland Jazz Band pod kierunkiem Andrzeja Pawlaka.

2873

Czytaj więcej...

Inwestycje z OBO w Szkole Podstawowej nr 6

W ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 6 zrealizowano „Kolorowe łazienki dla pierwszaka” według projektu Laury Niewiejskiej, uczennicy klasy VI a. Koncepcja została wyłoniona w ramach szkolnego konkursu plastycznego na projekt łazienki. To zdanie zwyciężyło w ubiegłorocznej edycji budżetu w kategorii zadań małych. Wartość projektu to nieco ponad 24 tys. zł.

2864

Czytaj więcej...

Stypendia dla ostrowskich uczniów

Stypendia im. Świętego Jana Pawła II wręczone. Na I półrocze bieżącego roku szkolnego złożono ponad siedemset wniosków o przyznanie stypendium. 437 w szkołach podstawowych i 297 w gimnazjach. Po ich przeanalizowaniu kapituła postanowiła pozytywnie zaopiniować wnioski uczniów wykazujących średnią ocen od 5,64 do 6,00 dla szkół podstawowych i 5,47 do 6,00 dla gimnazjów.  W tej grupie znalazły się także osoby, które to wyróżnienie otrzymały za szczególne osiągnięcia w dziedzinach nauki i sportu. Wszystkim stypendystom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów edukacyjnych i sportowych. O część artystyczną gali zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5. Podczas uroczystości dzieci złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą świętego Jana Pawła II. Odśpiewano także ulubioną pieść polskiego papieża – „Barkę”.

2777

Czytaj więcej...

Ostrowski Budżet Obywatelski 2017

Podczas uroczystej gali trzeciej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego ogłoszono wyniki głosowania ostrowian. Na siedemdziesiąt wybranych zadań oddano ponad czterdzieści tysięcy głosów. Wśród zwycięskich zdań były takie, które dotyczyły sportu, rekreacji, edukacji, ale również dróg czy chodników. Podczas gali reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza pod kierunkiem Janusza Lipińskiego.

2854

Czytaj więcej...