Dzień Edukacji Narodowej w ostrowskim Forum Synagoga

Ponad dwudziestu pedagogów z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski zostało wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto dwie nauczycielki odebrały wyróżnienia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Uroczyste spotkanie odbyło się w ostrowskim Forum Synagoga. O część artystyczną zadbali uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego. Zaprezentowali utwory muzyczne o tematyce miłosnej. Było mi bardzo miło uczestniczyć w tej uroczystości, ponieważ oświata jest mi bardzo bliska, a w szczególności ostrowskie placówki, z którymi współpracuje obecnie oraz w minionych latach, kiedy byłem dyrektorem szkoły. Serdecznie podziękowałem wszystkim pedagogom za codzienny trud wkładany w edukację młodego pokolenia. Życzyłem owocnej współpracy z rodzicami oraz organem prowadzącym. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom złożyłem serdeczne gratulacje. Pedagogom, którzy otrzymali nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, przekazałam senackie upominki.

2628

Czytaj więcej...

Szkolne wizyty w powiecie krotoszyńskim

Na zaproszenie dyrektora Krzysztofa Grobelnego odwiedziłem Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie. W tej szkole odbywały się uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej, Dniem Papieskim, Ślubowaniem Pierwszoklasistów i inauguracją niezwykle ciekawych projektów edukacyjnych. Podczas uroczystości z ogromną przyjemnością pogratulowałem niezwykle ciekawych innowacji, złożyłem życzenia uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz zwiedziłem wspólnie z dyrektorem i burmistrzem Zdun placówkę, która posiada bogato wyposażone sale lekcyjne. Po wizycie w baszkowskiej szkole udałem się na spotkanie ze społecznością Szkoły Podstawowej w Smolicach. Tam najpierw porozmawiałem z uczniami oraz poczęstowałem ich słodkimi upominkami, a następnie udałem się na spotkanie z panią dyrektor i gronem pedagogicznym. Po wizytach w szkołach zawitałem do Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolicach, aby porozmawiać z prezesem jednostki o aktualnych potrzebach i sposobach wsparcia. Podczas wszystkich spotkań towarzyszył mi asystent społeczny Jarosław Kubiak ze Smolic.

2623

Czytaj więcej...

Spotkanie z nauczycielami polonijnymi na Węgrzech

W dniach 13 – 15 października wraz z senator Małgorzatą Kopiczko miałem przyjemność uczestniczyć w II Europejskiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Polonijnych w Budapeszcie – Wyszehradzie. Ta niezwykle ciekawa konferencja odbywała się pod hasłem: „Splecione dzieje, czyli Polska i Polacy w historii Europy i Świata”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Partnerami merytorycznymi byli: Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Początków Państwa Polskiego.  Podczas konferencji wygłoszono wiele ciekawych wykładów. Wśród nich warto wymienić wykłady: pani dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska z UW, Doroty Dziamskiej z Pracowni Pedagogicznej im. Profesora Ryszarda Więckowskiego czy też Prezesa IPN dra hab. Jarosława Szarka. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu nauczycieli polonijnych z państw europejskich oraz z USA. Odbyłem wiele konstruktywnych rozmów dotyczących edukacji, metod nauczania i szeroko pojętej oświaty oraz nauki. Oczywiście był też czas na zwiedzanie przepięknego Budapesztu i jego okolic.

2616

Czytaj więcej...

Ślubowanie w SP 9 w Ostrowie Wielkopolskim

W obecności przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych, rodziców i uczniów klas starszych ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Podniosłymi momentami ceremonii było wprowadzenie sztandaru szkoły, odśpiewanie hymnu szkoły, ślubowanie oraz symboliczne pasowanie na ucznia. Wszyscy życzyli najmłodszym uczniom wytrwałości, pilności w nauce i samych pozytywnych ocen. Radość sprawiły, dzieciom, wręczone im upominki. W części artystycznej wystąpili główni bohaterowie uroczystości oraz ich starsi koledzy i koleżanki. Pierwszoklasiści wystąpili w ciekawym montażu słowno-muzycznym składającym się z wierszy i piosenek o tematyce szkolnej, ekologicznej i patriotycznej. Podczas tej uroczystości reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski.

2869

Czytaj więcej...