Obchody 78. rocznicy napaści ZSRR na Polskę w Ostrowie Wielkopolskim

Na Rondzie Sybiraków w Ostrowie Wielkopolskim miały miejsce uroczystości upamiętniające ofiarę krwi Polaków na Golgocie Wschodu. Było objęcie warty honorowej i apel poległych. Za wszystkich, którzy zginęli w obronie swojej ojczyzny, modlił się ks. prałat Tomasz Ilski. Moi asystenci Karolina Winiecka i Dawid Korzeniewski złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym te tragiczne wydarzenia. W obchodach 78. rocznicy napaści ZSRR na Polskę bardzo licznie wzięły udział poczty sztandarowe i uczniowie ostrowskich szkół. Patriotyczne utwory słowno - muzyczne przygotowała młodzież Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych.

2437

Czytaj więcej...

Obchody Święta Narodowego Meksyku w Warszawie

W Warszawie na zaproszenie Ambasadora Meksyku w Polsce Alejandro Negrin miałem przyjemność uczestniczyć w obchodach Święta Narodowego Meksyku. To bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców i przyjaciół tego kraju. 15 września Meksykanie obchodzą Święto Niepodległości, wspominając w ten sposób dzień, kiedy to 16 września 1810 roku Migiel Hidalgo y Costilla, ksiądz z Dolores koło Guanajuato, biciem w dzwony wzywał mieszkańców całego państwa do walki o niepodległość kraju przeciw Hiszpanii. W ten sposób rozpoczął się zryw narodowy z Hidalgo jako przywódcą. Walki trwały dziesięć lat i w roku 1821 Meksyk uzyskał pełną niepodległość. Na pamiątkę tych wydarzeń Meksykanie świętują przez cały miesiąc. Główne obchody zaczynają się w wigilię rocznicy.

2431

Czytaj więcej...

Arcybiskup Józef Kowalczyk w Ostrowie Wielkopolskim

„Dyplomacja Stolicy Apostolskiej” to temat spotkania z Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem byłym Nuncjuszem Apostolskim i Dziekanem Korpusu Dyplomatycznego w Polsce. Spotkanie odbyło się w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim z okazji 150. rocznicy wizyty w Ostrowie Arcybiskupa Mieczysława Halki - Ledóchowskiego byłego Nuncjusza Apostolskiego w  Belgii. Podczas spotkania reprezentowała mnie asystentka Karolina Winiecka.

2442

Czytaj więcej...

Wręczenie dyplomów czeladniczych w Krotoszynie

W siedzibie Krotoszyńskiego Cechu Rzemiosł Różnych nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Przekazanie dyplomów czeladniczych połączone z pasowaniem na czeladnika szablą Jana Kilińskiego przez prezes izby, Józefa Januszkiewicza, w obecności sztandarów rzemiosła jest organizowane od lat. To wyjątkowe święto w życiu młodych ludzi kończących kolejny etap swojej zawodowej edukacji. Wydarzenie umiliła wszystkim zaproszonym gościom krótka część artystyczna. Podczas tej uroczystości reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski, który w moim imieniu złożył młodym czeladnikom serdeczne gratulacje oraz życzenia.

2446

Czytaj więcej...