Dzisiaj rozpoczęło się drugie posiedzenie Senatu RP. Podczas pierwszego dnia rozpatrywaliśmy trzy projekty uchwał: w imię solidarności z Narodem Francuskim, w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich oraz w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Podczas dzisiejszych obrad zadebiutowałem w roli sekretarza Senatu RP. Osiem osób pełniących tę funkcję wybrano w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 90 senatorów. Za wyborem głosowało 88, przeciw głosował 1 senator, również 1 senator wstrzymał się od głosu. Sekretarze Senatu prowadzą listę mówców i protokoły posiedzeń, dokonują obliczenia wyników głosowania i pełnią inne czynności zlecone przez marszałka tej izby parlamentu.