Aktualna sytuacja polityczna w kraju, kwestie drogowe w naszym regionie, zagadnienia dotyczące programu Rodzina 500 + oraz konkursu historyczno – regionalistycznego dla młodzieży to tematy, które zostały poruszone podczas konferencji prasowej, w której wziąłem udział wspólnie z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim oraz posłem Tomaszem Ławniczakiem.

2235

Wiceprzewodniczący Ryszard Czarnecki ustosunkował się do tematu reformy sądownictwa w Polsce. Skrytykował błagania polityków opozycji, aby Komisja Europejska zajęła się wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi, które mają być wprowadzone w naszym kraju. Podkreślili, że kwestia skarżenia się nie może być tolerowana, nie wspominając o przyzwoleniu na takie zachowania. Bardzo wyraźnie podkreślił, że wszelkie regulacje dotyczące wymiaru sprawiedliwości są kompetencjami państw członkowskich Unii Europejskich, to nie jest kompetencja Brukseli, czy instytucji unijnych. Zwrócił uwagę, że szereg kierunków zmian, które proponuje polski rząd znajdują się w regulacjach krajów członkowskich. Kwestie wpływu na wybór sędziów występują w Niemczech, Hiszpanii oraz krajach Beneluksu.

2236

Podczas spotkania z dziennikarzami w Biurze Prawa i Sprawiedliwości w Ostrowie Wielkopolskim przypomniałem, iż 30 września 2017 roku skończy się pierwszy wydłużony okres pobierania świadczeń w ramach programu Rodzina 500 +. Chcąc dalej korzystać z tej pomocy, należy do końca sierpnia bieżącego roku złożyć wniosek, aby terminowo w październiku otrzymać środki finansowe. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony później, to świadczenie zostanie wypłacone w późniejszym terminie wraz z wyrównaniem. Należy podkreślić duże zadowolenie społeczne z funkcjonowania tego prorodzinnego projektu rządowego.

2237

Nie zabrakło również tematów dotyczących regionalnej infrastruktury drogowej. Dużym sukcesem jest oddania do użytku II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jeszcze we wrześniu tego roku kierowcy będą mogli korzystać z nowo powstałej obwodnicy Jarocina. Kolejną inwestycją krajową na naszym terenie jest obwodnica Kępna, której I etap zostanie zakończony w sierpniu 2018 roku.

2238

Wspólnie z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim oraz posłem Tomaszem Ławniczakiem postanowiliśmy zorganizować konkurs, którego celem jest zainteresowanie młodzieży informacjami historycznymi na temat regionu, a w szczególności powiatu ostrowskiego. Laureaci tego konkursu wraz z opiekunami udadzą się do Brukseli, aby zapoznać się ze sposobem funkcjonowania ważnej instytucji, jaką jest Parlament Europejski. Ta inicjatywa doskonale koreluje z podstawami programowymi nauczania, w których duży nacisk kładzie się na kwestie dotyczące historii oraz regionalizmu.

16.07.2017r.