Nowo wybudowana część oddziału neonatologicznego w ostrowskim szpitalu oficjalnie oddana do użytku. Dzięki nowemu oddziałowi rodzice z całej południowej Wielkopolski będą mieli łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki nad noworodkami. Ostrowski oddział jako drugi w Wielkopolsce, po Poznaniu, posiada III najwyższy stopień referencji. Chcąc uzyskać trzeci, najwyższy stopień referencyjności szpital musiał wypełnić szereg wymagań stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. zakupić specjalistyczny sprzęt - aparaty USG, respiratory, inkubatory, pompy infuzyjne, kardiomonitory, stół operacyjny oraz lampy do fototerapii i zatrudnić dodatkową kadrę oraz stworzyć system nadzoru położniczego i stanowisko do resuscytacji noworodków. Podczas tej uroczystości ze względu na to, iż uczestniczyłem w 45. posiedzeniu Senatu RP, reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski.

2239

2240

2241

2242

13.07.2017r.