Bardzo miłe wieści płyną z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jako członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu jestem bardzo zadowolony, że samorządy z mojego okręgu wyborczego uzyskały dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych otrzymała gmina Kępno na budowę sali gimnastycznej i boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie, boiska do piłki ręcznej i bieżni prostej 4-torowej przy Zespole Szkół w Mikorzynie, boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świbie oraz przebudowę boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie. Blisko pięćset tysięcy złotych trafi do powiatu ostrowskiego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Usługowych oraz boiska wielofunkcyjnego i boiska do gry w siatkówkę plażową przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskiego. To nie jedyne fundusze, dzięki którym została wzbogacona infrastruktura sportowa przy szkołach miejskich i powiatowych. Wcześniej wsparcie finansowe otrzymały zadania realizowane przy ostrowskich podstawówkach oraz Zespole Szkół Technicznych. Natomiast budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim została dofinansowana w wysokości 1,8 mln złotych. W sumie w tej kadencji Ostrów Wielkopolski otrzymał wsparcie w wysokości trzech milionów złotych.

2042

2040

Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej to nie jedyny projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki dedykowany bezpośrednio dzieciom i młodzieży. Równie ważne jak rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów. W roku 2017 MSiT przeznaczyło na ten cel ponad 170 mln zł. Wspieranych jest szereg projektów popularyzujących sport prowadzonych przez m.in.: polskie związki sportowe, fundacje, stowarzyszenia. Aktualnie do najważniejszych zadań systemowych rozwiązań upowszechniających aktywność realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki należą m.in.: Rządowy Program „KLUB” oraz SKS. Rządowy Program KLUB to innowacyjny model wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Wysokość dotacji z MSiT wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych. W roku 2016 dofinansowano 2151 klubów kwotą 24 mln zł. Szkoleniem objętych zostało ok. 130 tys. dzieci i młodzieży. Obecnie wsparcie otrzyma ponad 3 000 klubów.

968

969

1209

1210

18.07.2017r.