Pobyt w Krotoszynie rozpocząłem od spotkania z komendantem Powiatowej Policji w Krotoszynie. To była bardzo merytoryczna rozmowa dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Wspólnie z komendantem ustaliłem, że zostanie zorganizowane spotkania z mieszkańcami w kontekście szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym konsumenckiego. Odbędzie się ono najpóźniej w październiku bieżącego roku. Następnie odbyła się konferencja prasowa, podczas której poruszyłem wiele spraw lokalnych, w szczególności spraw związanych z halą widowiskowo – sportową przy Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”. Poinformowałem dziennikarzy o odpowiedzi pana burmistrza Franciszka Marszałka, w której czytamy: „odpowiadając na Pana pismo z dnia 30 czerwca 2017 r., data wpływu 6 lipca 2017 r., uprzejmie informuję, że ze względu na skomplikowany charakter poruszanej sprawy i konieczność szczegółowych analiz ponowna odpowiedź zostanie przesłana w terminie 2 miesięcy, tj. do 10 września br. Odpowiedź na moje pierwsze pismo była obszerna, ale niewyczerpująca i w związku, z czym pewne kwestie wymagają doprecyzowania lub uzupełnienia. Wskazałem również na ustawę z dnia 9 maja 1996 r. o Wykonywaniu Mandatu Posła i Senatora w szczególności na art. 20 pkt. 2 Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których poseł lub senator podjął interwencję, są obowiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub senatorem ostatecznie ją załatwić. Podkreślam, że nikt ze mną nie uzgadniał terminu ostatecznego załatwienia sprawy. Następnie poinformowałem, że mam nowego asystenta w Krotoszynie pana Jarosława Kubiaka. Ponadto omówiłem aktualną sytuację polityczną w kraju, w szczególności zmiany jakie przeprowadzane są w obszarze sądownictwa, czyli ustawy o KRS i ustawy o ustroju sądów powszechnych, zagadnienia dotyczące programu Rodzina 500 + oraz kwestie związane z przeprowadzaną reformą edukacji. Po konferencji prasowej pełniłem dyżur senatorski, podczas którego rozmawiałem z mieszkańcami powiatu krotoszyńskiego.

2271

Foto: Łukasz Toldo Cichy
Gazeta: Życie Krotoszyna

17.07.2017r.