Ponad dwieście tysięcy złotych trafiło do Ostrowa Wielkopolskiego z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Otrzymana dotacja będzie obejmowała dostosowanie budynków, w których dotychczas funkcjonowały gimnazja, a od września będą się uczyły młodsze dzieci. Środki finansowe zostaną przeznaczone na modernizacje sanitariatów oraz świetlic szkolnych. Z wielką radością przyjąłem wiadomość o ministerialnej pomocy przyznanej ostrowskim placówkom. Jako wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły, a obecnie członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu jestem bardzo zadowolony, że samorząd aplikował o rządowe wsparcie i taką pomoc otrzymał. Jednak najbardziej cieszy fakt, iż uczniowie od września będą mogli korzystać ze zmodernizowanych pomieszczeń szkolnych.

1522

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dla Ostrowa Wielkopolskiego kwotę 159 483 zł na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów szkolnych oraz 64 651 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

1495

19.07.2017r.