Nieznajomość prawa szkodzi. Ta zasada często przesądza o losach człowieka postawionego przed wymiarem sprawiedliwości. Przepisy, do których musi się stosować każdy w życiu codziennym, często pisane są językiem niezrozumiałym. Kolejnym problemem, przed którym staje obywatel, jest zastosowanie skomplikowanych przepisów. W Polsce źródła prawa są bardzo liczne. Wraz z interpretacjami, orzecznictwem i komentarzami tworzą gąszcz, przez który trudno jest się przebić. Z pomocą co prawda przychodzą liczne portale internetowe, które przekładają przepisy prawa na język bardziej zrozumiały i wskazują pewne rozwiązania, jednak nie zawsze jest to wiedza profesjonalna i niekiedy ogólniki zawarte w tego typu podpowiedziach nie pozwalają na rozwiązanie problemu prawnego, jaki dotknął obywatela. Oczywiście, zawsze można skorzystać z pomocy profesjonalnej adwokatów i radców prawnych, jednak takie rozwiązanie jest przeważnie kosztowne. Pomagaja również władze centralne i lokalne, organizując bezpłatną pomoc prawną. Jednak takie rozwiązanie może być tylko doraźne i z natury rzeczy zawsze będzie miało ograniczony charakter.

2255

Wspólnie z wydającą opinie prawne na potrzeby działalności mojego biura senatorskiego kancelarią EIG Law & Tax (adwokaci Marek Szwoch i Grzegorz Szwoch) postanowiłem pójść krok dalej, rozszerzając program bezpłatnych dyżurów prawnych o cykl otwartych spotkań z prawnikami, którzy postarają się przybliżyć tematykę prawa w życiu codziennym. Prelekcje połączone z możliwością zadawania pytań oraz warsztatami dla różnych grup podzielone będą na następujące działy:


1) Człowiek przed wymiarem sprawiedliwości - wykłady obejmują między innymi następujące zagadnienia: rodzaje postępowań, prawa i obowiązki stron w postępowaniach sądowych, terminy na wykonanie czynności, wyjaśnienie pojęć prawnych, pisma procesowe, źródła prawa, tryby odwoławcze, instancyjność organów wydających decyzje oraz sądów.
2) Długi, wierzytelności, egzekucja, spadki - wykłady obejmują między innymi następujące zagadnienia: dziedziczenie, darowizny, postępowanie w sprawach egzekucyjnych – komornik, co wolno, a czego nie wolno tak zwanym windykatorom, upadłość konsumencka.
3) Umowy w życiu codziennym – rodzaje umów, spółki, pożyczki, umowy na zawierane na odległość, prawa konsumenta, niedotrzymane umowy – postępowanie cywilne i karne


Osoby uczestniczące w prelekcjach otrzymają materiały drukowane, które pozwolą utrwalić zdobytą wiedzę. Program zajęć przewiduje możliwość dyskusji oraz możliwość zadawania pytań na forum. Osoby zainteresowane rozmową indywidualną będą mogły podczas wykładów zapisać się na indywidualne porady. Pierwsze spotkanie planujemy zorganizować po wakacjach.

20.07.2017r.