Uroczyste obchody 160 - lecia urodzin i 100 – lecia śmierci doktora Władysława Biegańskiego obchodzone w Grabowie nad Prosną to uroczystości doskonale korespondujące z uchwałą Senatu ustanawiającą rok 2017 rokiem Władysława Biegańskiego. Podczas spotkania wręczono tytuł Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Grabów nad Prosną nadany dr Władysławowi Biegańskiemu przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną w dniu 29.06.2017r. Tytuł przekazano zastępcy prezydenta Częstochowy panu Andrzejowi Szewińskiemu. Następnie zebrani wysłuchali wykładu na temat historii Grabowa na przełomie XIX/XX wieku. W kolejnej części uroczystości przyszedł czas na wykłady na temat dr Władysława Biegańskiego. Rocznicowym obchodom towarzyszyła wyjątkowa ekspozycja zatytułowana „Doktor Władysław Biegański – życie i dzieło. W stulecie śmierci”. Bardzo się cieszę, że mogłem już tę wystawę oglądać w Senacie podczas wernisażu, który odbył się 1 – go lutego bieżącego roku. Zaprezentowane liczne fotografie, fragmenty rękopisów, wybrane publikacje książkowe z zakresu medycyny i filozofii, a także myśli i aforyzmy to wspaniałe pamiątki przypominające życie prywatne i działalność Władysława Biegańskiego, lekarza, pedagoga, społecznika i filozofa urodzonego w Grabowie nad Prosną. Podczas uroczystości reprezentowała mnie asystentka Karolina Winiecka, która podziękowała za zorganizowane spotkanie będące świadectwem kultywowania historii lokalnej i dbania o tożsamość regionalną.

2256

 2257

2258

2259

2260

2261

18.07.2017.