Punktualnie o godzinie 17:00 rozpoczęły się obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ostrów Wielkopolski razem z całą Polską zatrzymał się na chwilę przy dźwięku syren alarmowych, aby w ten sposób oddać cześć poległym bohaterom walczącym w Powstaniu Warszawskim. Podczas uroczystości na Starym Cmentarzu przybliżono rys historyczny powstania oraz przedstawiono sylwetki ostrowian biorących udział w tym patriotycznym zrywie. Następnie złożono kwiaty i znicze przy pomniku śp. Wincentego J. Broniwoja-Orlińskiego. Podczas tej uroczystości reprezentowali mnie pracownicy mojego biura Karolina Winiecka i Dawid Korzeniewski.

2275

2277

73 lata temu, 1 sierpnia 1944 r., na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. 

2276

Rzeź mieszkańców stołecznej dzielnicy Wola zaczęła się 5 sierpnia i trwała do 7 sierpnia 1944 r. Tylko pierwszego dnia w masowych egzekucjach zginęło ok. 20 tys. ludzi. W ciągu kilku dni życie straciło - według różnych szacunków - od 40 do 60 tys. mieszkańców tej dzielnicy (w sumie w czasie Powstania Warszawskiego zginęło ok. 150 tys. mieszkańców stolicy).

2278

1.08.2017 r.