W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyły się uroczystości 100. rocznicy internowania w Szczypiornie Legionistów Józefa Piłsudskiego, podczas których reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski. W intencji zmarłych i poległych Żołnierzy Legionów Józefa Piłsudskiego została odprawiona uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego ks. Edwarda Janiaka. Następnie zostały złożone wieńce w miejscu pamięci. Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Józefa Piłsudskiego. Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale – „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.

2285

2286

W lipcu 1917, w następstwie kryzysu przysięgowego, w obozie w Szczypiornie internowano żołnierzy i podoficerów I Brygady Legionów Polskich i II Brygady Legionów Polskich. Kilkumiesięczny pobyt internowanych Legionistów w obozie w Szczypiornie zapisał się trwale w historii jako przełomowy moment w dziejach walk o niepodległość.

2287

To właśnie w Szczypiornie, na terenach obecnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, wśród internowanych w obozie jenieckim, zaczęła się rodzić niepodległość i prawdziwa legenda Polskich Legionistów. Warto przypomnieć fakt, iż podczas transportu, w pociągu wiozącym internowanych do Szczypiorna powstała pieśń, która stała się hymnem legionowym. Znamy ją dzisiaj pod tytułem „My Pierwsza Brygada”. Obecnie jest to oficjalna pieśń Wojska Polskiego.

2288

Chciałbym podziękować za zaangażowanie w przygotowania do obchodów 100. rocznicy internowania w Szczypiornie Legionistów Józefa Piłsudskiego. Jednocześnie gratuluję organizacji rocznicowych uroczystości, które są wspaniałym świadectwem podkreślającym dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej, a zarazem zaangażowanie w pielęgnowanie i popularyzowanie faktów historycznych o aspekcie regionalnym.

2289

4.08.2017r.