W Mikstacie odbyło się tradycyjne błogosławieństwo zwierząt, które było kulminacyjnym momentem uroczystości odpustowych. Jak zawsze ceremonia ta odbyła się w dniu patrona miasta św. Rocha, czyli 16 sierpnia. Obrzędowi przewodniczył biskup senior Stanisław Napierała. Podczas tych uroczystości reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski.

2377

Na odpust przyjechały tłumy wiernych i pielgrzymów z bliższych i dalszych stron naszego regionu. Już od godzin porannych przed wzgórzem świątynnym zaczęli się gromadzić pielgrzymi ze swoimi pupilami. Byli jeźdźcy na koniach i kucykach, bryczki w zaprzęgach, krowy oraz najróżniejszej rasy i wielkości psy. Do tego mnóstwo mniejszych zwierzątek w klatkach i na rękach swoich właścicieli. Wielu przywiozło swój inwentarz, zarówno ten duży, jak i ten mały, a nawet najmniejszy.

2378

Według zapisków na początku XVIII wieku św. Roch uratował mieszkańców i zwierzęta przed panującą wówczas zarazą. W dowód wdzięczności zbudowano mu przy miejscowym cmentarzu kościółek i ustanowiono odpust połączony ze święceniem zwierząt gospodarskich. Ten zwyczaj jest starannie pielęgnowany do dziś.

2379

2380

2381

16.08.2017r.