Kolejne dobre wieści płyną z Ministerstwa Sportu i Turystyki dla mojego okręgu wyborczego. Tym razem w programie rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej środki otrzymała Gmina Ostrów Wielkopolski. Dofinansowanie z MSiT w kwocie 400000 złotych zostanie przeznaczone na budowę kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Lewków. Bardzo mnie to cieszy. Jako wieloletni nauczyciel i członek Senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Sportu zależy mi szczególnie na rozwoju edukacji i sportu. Pragnę podkreślić, że odkąd zostałem senatorem w moim okręgu wyborczym z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano inwestycji sportowych na kwotę blisko 5 mln złotych.

2345

 30.08.2017r.