Kolejny aktywny dzień w moim okręgu wyborczym rozpocząłem od uczestnictwa w XXXVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, podczas której miałem przyjemność spotkać się i porozmawiać z mieszkańcami miasta oraz radnymi. W trakcie sesji dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został pan Marian Herwich.

2352

2354

2355

Następnie odwiedziłem Kobylin w powiecie krotoszyńskim, gdzie udzieliłem poparcia naszemu kandydatowi panu Rafałowi Nowackiemu, który ubiega się o stanowisko burmistrza tej gminy. Podczas krótkiego briefingu mieszkańcy mogli usłyszeć o programie, który zamierza realizować nasz kandydat.

2353

Cieszę się, że nasz kandydat słucha, ale przede wszystkim, że słyszy problemy, z którymi zgłaszają się do niego mieszkańcy gminy Kobylin. Dziękuję wszystkim, z którymi miałem przyjemność spotkać się zarówno w Ostrowie jak i Kobylinie.

2356

Prawo i Sprawiedliwość z pełną determinacją realizuje swój program, który był obiecany w kampanii wyborczej. To bardzo miłe, że doceniacie państwo program 500+, bezpłatne leki dla seniorów, ochronę polskiej ziemi, obniżenie wieku emerytalnego. Dziękuję za słowa poparcia i uznania. Politycy powinni prowadzić dialog z ludźmi, a nie tylko między sobą. W Polsce jest zbyt wiele podziałów, zbyt wiele zróżnicowań, trzeba doprowadzić do tego, by te bariery zniknęły, aby każdy miał poczucie tego, że państwo, ale również gmina jako nasza mała ojczyzna, jest po jego stronie.

2357

30.08.2017r.