31 sierpnia 2017 r. już na zawsze zapisze się w historii Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a to za sprawą otwarcia nowej sali sportowej oraz widowiskowej. Uroczystość miała podniosły charakter i była jednocześnie powiatową inauguracją roku szkolnego 2017/2018.

2346

W styczniu tego roku ruszyła budowa sali sportowej wraz z pełnym zapleczem. Dotychczasowa sala była mała i zbyt niska, aby komfortowo przeprowadzać w niej zajęcia. Budowa nowej sali gimnastycznej zbiegła się z jubileuszem 70-lecia placówki. Połączenie tych dwóch wydarzeń niezmiernie cieszy.

2347

Podczas uroczystości dyrektorzy ostrowskich szkół otrzymali powołanie na kolejne 5 lat pełnienia funkcji. W sali gimnastycznej nowo otwartego budynku zgromadziło się wielu gości i przyjaciół szkoły. Pani dyrektor Beata Serbakowska w sposób szczególny podziękowała tym, którzy przyczynili się do powstania nowego obiektu. Goście, rodzice i uczniowie obejrzeli krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów. Nie zabrakło życzeń i prezentów.

2348

Podziękowałem wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Podkreśliłem, że tą szkołą możemy się chwalić w całej Europie, mając na względzie nie tylko wyposażenie, ale i wspaniałą atmosferę panującą w tej placówce. Pogratulowałem dyrektorom oraz nauczycielom mianowanym. Przypomniałem również, że nauczanie nie jest zawodem, ale pasją. Na ręce pani dyrektor przekazałem w prezencie piłki, aby służyły młodym sportowcom.

2350

2349

2351

31.08.2017r.