Odpust ku Czci Matki Bożej Uzdrowienia Chorych to uroczystość, w której wziąłem udział w Sanktuarium w Smolicach. Wspólnie z p.o. burmistrza Kobylina Rafałem Nowackim uczestniczyłem w sumie odpustowej, której przewodniczył J.E. ks. bp dr Bogdan Wojtuś. Podczas tej Mszy świętej biskup poświęcił wieńce żniwne. Zawsze z ogromną radością przybywam do pięknego sanktuarium w Smolicach. Cieszę się, że trwa tam remont dachu, na który po raz kolejny środki przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję proboszczowi księdzu dr Błażejowi Dojasowi za wsparcie, dużą troskę o to sanktuarium i o wiernych, którzy każdego dnia tam licznie przybywają.Smolice są mi również bliskie dlatego, że mieszka tam jeden z moich asystentów Jarosław Kubiak.

2394

2395

2396

8.09.2017r.