Wspólnie z posłem na Sejm RP Tomaszem Ławniczakiem wziąłem udział w Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Perzowie. Podczas tegorocznego święta plonów na ziemi kępińskiej miałem możliwość porozmawiania z rolnikami i włodarzami poszczególnych gmin. Bardzo chętnie odwiedzam gminę Perzów, w której mieszkają życzliwi i sympatyczni ludzie z panią wójt Danutą Froń na czele. Podczas obrzędów dożynkowych część artystyczną przedstawiły dzieci z przedszkola w Perzowie oraz zespół Perzowianie. W trakcie uroczystości poczęstowałem najmłodszych słodkimi lizakami. Odwiedziłem również stoiska KRUS i ARiMR w Kępnie oraz porozmawiałem z pracownikami i kierownikami tych placówek.

2397

2398

2399

2401

2402

Foto: Wiesław Kaczmarek / Ostrzeszów

9.09.2017r.