Bardzo się cieszę z merytorycznego i ciekawego spotkania z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremierem Jarosławem Gowinem. Tematem przewodnim była reforma nauki i szkolnictwa wyższego. Wicepremier przedstawił w skonsolidowany sposób założenia nowej ustawy. Jednym z głównych celów reformy jest zrównoważenie rozwoju szkół wyższych w Polsce.  Ustawa zwiększa autonomię uczelni. Jestem przekonany, że efektem wdrożenia tej ustawy będzie zdecydowane podniesienie jakości i efektywności studiów wyższych. Szczegóły zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie. 

2425

 2426

2427

12.09.2017r.