Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowskiego wyraziłem swój stanowczy sprzeciw w sprawie projektu powiększenia granic miasta Kalisza o tereny wchodzące w skład powiatu ostrowskiego. Stosowny apel dotyczący tego pomysłu jednogłośnie przyjęli radni powiatu ostrowskiego podczas ostatniej sesji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że bez rozmów z włodarzami sąsiadujących gmin oraz powiatów i przeprowadzenia konsultacji społecznych zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje. Poza tym należy zauważyć, że rozwiązanie proponowane przez prezydenta Kalisza naraża i poddaje w wątpliwość sprawne funkcjonowanie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Najbardziej na tym rozwiązaniu ucierpiałaby Gmina Miasto Nowe Skalmierzyce, ponieważ to wsie wchodzące w skład tej gminy miałyby zostać włączone do Kalisza. Trzeba podkreślić fakt, iż pozyskane przez miasto tereny nie zostaną zagospodarowane, ponieważ nie ma obecnie planów, które mogłyby zostać zrealizowane.

3173

3174

3175

3176

3178

2.02.2018r.


DMC Firewall is a Joomla Security extension!