Pierwszy w Ostrowie Wielkopolskim Klub Senior + rozpoczyna swoją działalność. Jestem przekonany, że będzie to miejsce integracji międzypokoleniowej. To właśnie te wspaniale wyposażone wnętrza mają się stać ulubioną przestrzenią spędzania wolnego czasu ostrowskich seniorów. Niezwykle cieszy mnie fakt, iż prowadzenie tego klubu miasto powierzyło Stowarzyszeniu „Ludzie dla ludzi”. Klub Senior + powstał w ramach programu długofalowej polityki senioralnej ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  środków własnych zabezpieczonych w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

3183 

3184

Klub Senior + działa w budynku przy ul. Piłsudskiego 65 w Ostrowie Wielkopolskim. W ciągu roku w ramach działalności klubu odbywać się będą różnorodne zajęcia dla seniorów, w tym m.in.: informatyczne, językowe, edukacyjne, kulturalne, spotkania z dietetykiem, pielęgniarką, radcą prawnym, spotkania z ciekawymi ludźmi, podróżnikami, zajęcia usprawniające aktywność ruchową. W Klubie seniorzy będą mogli również prowadzić rozmowy, czytać książki, prasę, oglądać wspólnie telewizję przy kawie, herbacie i ciastkach. Wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego nieaktywni zawodowo w wieku 60+ mogą skorzystać z zaproponowanej oferty codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt przypadających w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 13:00 i 15:00 do 19:00.

3185

3186

3187

3188

5.02.2017r.