W Zespole Szkół Budowlanych - Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta akademia z okazji 200-lecia urodzin patrona szkoły. Choć Ernest Malinowski nie był związany z Ostrowem to jednak jak mało, kto nadaje się na patrona przyszłych inżynierów i fachowców z branż, w których kształci swoich uczniów ostrowski ZSB-E. Ten XIX-wieczny polski inżynier, którego koleje losu zaprowadziły do Ameryki Południowej, dał się tam poznać jako wybitny fachowiec, projektując i wznosząc wiele budowli. Dziełem jego życia stała się kolej transandyjska przecinająca zbocza Andów w Peru. Podczas uroczystości reprezentował mnie dyrektor biura Dawid Korzeniewski, który w moim imieniu przeczytał okolicznościowy list.

3251

 3252

3253

3254

3255

6.03.2018r.