Home 32ul. Kościuszki 9  63-600 Kępno

Clock 01 32Poniedziałek - Piątek w godzinach 8:00 - 16:00

User Login 32Asystenci społeczni: Alicja Śniegocka tel. 601 736 691  
                                             Aneta Rabiega tel. 888 785 558

 

Drukuj